“Als je de ander nodig hebt”

Een kring van betrokkenen

Medemenselijkheid in het proces van sterven, door in alle eenvoud aanwezig te zijn – met aandacht nabij te zijn – te luisteren – vanuit de wens van kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Thuis sterven kan dan mogelijk zijn.

Door af te stemmen met degene die gaat sterven, de naaste familie en dierbare vrienden en zo aan te sluiten op wat nodig en wenselijk is. Zo groeit een kring van betrokkenen die samen zorg dragen voor de stervende en voor elkaar. Met aandacht voor iedereen. Aansluitend bij Professor Doeke Post : zorg is een intermenselijke ontmoeting waarbij de aandacht het belangrijkste kwaliteitsbeginsel is.

De dochter van een nu overleden vader vertelde:  “De aanwezigheid en ontmoeting met de vrijwilligers maakte dat ik mijn vader in zijn laatste levensfase op een andere manier heb ervaren en gezien. In een intense periode waar je zelfs weer heimwee naar kunt hebben

Mensen die actief (willen) zijn in deze kringen van betrokkenen worden van harte uitgenodigd de cursus ‘Stilstaan bij leven en sterven’ te volgen.

Comments are closed.