Op maat voor organisaties

In organisaties spelen, net als in de rest van het gewone leven vraagstukken van verlies en ingrijpende veranderingen die mensen raken. Ervaringen die doorwerken in teams en impact hebben op het functioneren binnen de organisatie. Soms is het noodzakelijk hierbij stil te staan zodat weer perspectief ervaren kan worden om verder te gaan. Dat vraagt stilstaan bij de betekenis van het verlies en de verandering, zowel voor jou persoonlijk als het geheel.

Ook andersom geldt dat grote veranderingen in de organisatie flexibiliteit vraagt van de betrokkenen in het omgaan hiermee. Daarnaast is het voor een organisatie van belang tijdig belemmeringen en stagnaties te herkennen zodat mogelijk stress en burn-out voorkomen kunnen worden.

Mensen die in hun werk zorg dragen voor anderen krijgen veel te maken met ziekte- en sterfprocessen. Hoe zorg je daarin voor jezelf zodat je voor de ander kunt blijven zorgen. Cruciaal hierbij is hoe de zorg voor jezelf en de ander, je collega, het team en de organisatie als geheel in evenwicht blijven. Het is een verantwoordelijkheid van de organisatie de eigen werknemers in deze processen te ondersteunen zodat betrokkenen zo goed en zinvol mogelijk kunnen functioneren.

Comments are closed.