Cursus    Stilstaan bij Leven en Sterven

Deze cursus bestaat uit een cyclus van vier bijeenkomsten voor allen
die geïnteresseerd zijn om stil te staan bij leven en sterven. Dit kan zijn vanuit de rol als mantelzorger, vrijwilliger in een verpleeg- en verzorgingshuis, hospice, als ouderling of vrijwilliger in een kerkgemeenschap of gewoon vanuit en voor jezelf.

In deze bijeenkomsten creëren we ruimte om thema’s rond leven en dood in onszelf te onderzoeken.

Ruimte om te ontdekken waar je staat en wat je beweegt. Luisteren is hierbij belangrijk, luisteren naar jezelf opent de weg naar het verstaan van de ander. Luisteren, zonder iets te hoeven doen, meer een kwaliteit van liefdevol aanwezig zijn in het moment.

En hoe doe je dat? Hoe blijf je aanwezig? Waar val je op terug in omstandigheden met veel wisselende emoties? Hoe zorg je daarin voor jezelf zodat je voor de ander kunt blijven zorgen op een zo gewone en natuurlijk mogelijke manier?

Zorgen voor stervenden is intensief. Stress en burnout liggen op de loer. Cruciaal is hoe de zorg voor jezelf en de zorg voor de ander in evenwicht blijven.

In de bijeenkomsten werken we met:

  • het dichtbij ervaren van het sterven en de dood
  • stilstaan en luisteren naar jezelf en de ander
  • je verbinden met de ander
  • authentiek aanwezig zijn
  • durven veranderen

Comments are closed.